Menu Zavřeno

Zásady používání

Tyto zásady popisují informace, které zpracováváme za účelem podpory služby a aplikace MOTOSPOLU.

Abychom vám mohli poskytovat služby a produkty MOTOSPOLU, musíme o vás zpracovávat informace. Typy informací, které o vás shromažďujeme, závisí na způsobu, jakým používáte naše produkty. 

Při registraci člena, ani při používání služby MOTOSPOLU nevyžadujeme osobní údaje člena služby. Veškeré údaje, které člen uvede (jméno a příjmení, datum narození a pohlaví) není vyžadováno a jeho sdělení je výhradně na svobodné vůli každého člena.

Veškeré poskytované údaje (fotografie, jméno a příjmení, pohlaví, datum narození), jsou využívány pouze pro provoz samotné služby sociální sítě, pro sebeprezentaci člena služby, komunikace se členy služby, spojování přátel (členy).

Sítě a kontakty. Shromažďujeme informace o lidech, stránkách, účtech, hashtazích a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi ve všech našich produktech, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, do kterých patříte.

Shromažďujeme také informace o tom, jak naše produkty využíváte, například typy obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, funkce, které používáte, akce, které provádíte, lidé nebo účty, se kterými komunikujete, a frekvence nebo doba trvání vašich aktivit. Například zaznamenáme, kdy používáte a kdy jste naposledy použili naše produkty, a jaké příspěvky, videa nebo další obsah v našich produktech zobrazujete.